Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Kontakt do pośredników Adresy placówek Kontakt do BGK

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” w całej Polsce!

Od 17 listopada studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na założenie własnego biznesu. Dotychczas program "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" funkcjonował jedynie jako pilotaż i obejmował trzy województwa (małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie), a jego adresatami byli studenci ostatniego roku oraz absolwenci.

Celem pilotażu było przetestowanie założeń programu przed jego uruchomieniem na szerszą skalę. Na liście ponad 100 firm, które powstały dzięki środkom programu, znalazły się takie przedsięwzięcia, jak: pracownia projektowa, gabinet stomatologiczny, przedsiębiorstwo budowlane, pracownia optyczna czy sklep ze zdrową żywnością.

II etap programu stwarza nowe możliwości. O pożyczkę mogą ubiegać się także osoby bezrobotne. Dodatkową zmianą jest możliwość udziału adresatów programu w szkoleniach i warsztatach z zakresu np. prowadzenia własnej działalności gospodarczej, księgowości itp. Uczestnicy II etapu, podobnie jak w przypadku pilotażu, zwolnieni są z opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki. Utrzymana też została możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych przez jeden rok. Pożyczkobiorca, który skorzysta także z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, będzie mógł liczyć na umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Umowy z pośrednikami finansowymi, którzy realizują program na terenie całego kraju nasz bank podpisał 3 listopada w obecności Władysława Kosiniaka Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej. MPiPS przeznaczył na realizację tego programu ok. 500 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i zapewniają ciągłość programu co najmniej do 2021 r.

Ciekawe wydarzenia

Powrót do listy ciekawych wydarzeń.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl