Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

Warsztaty dla studentów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W piątek, 21 listopada w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się warsztaty dla studentów planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej pt. „Jak pozyskać środki i utrzymać się na rynku”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z Fundacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Spotkanie otworzył Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, który przedstawił cele warsztatów oraz zapoznał uczestników z możliwościami rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. W następnej części Iwona Barszcz, reprezentująca Bank Gospodarstwa Krajowego, omówiła warunki i zasady ubiegania się o niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Wskazała ponadto, jakie dokumenty należy wypełnić i jakich formalności dokonać, aby móc skorzystać z tej formy wsparcia.

Kolejnym prelegentem była przedstawicielka Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, pani Renata Pawłowska, która zapoznała uczestników warsztatów z zasadami przygotowywania biznes planów. Omówiła elementy marketingu i badania rynku oraz zaprezentowała sposoby identyfikacji ryzyk związanych z prowadzeniem własnej działalności. Pan Adrian Migoń z Youth Business Poland przedstawił natomiast rolę mentorów i opowiedział o zaletach współpracy z nimi.

W spotkaniu uczestniczył ponadto dr Piotr Kaczmarek-Kurczak, koordynator projektu „Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych” realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował sposoby rozwijania talentów u młodych ludzi i udzielił praktycznych wskazówek, jak inwestować w swój rozwój i komercjalizować talent.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy przede wszystkim z uwagi na przekazanie cennej wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce.

Ciekawe wydarzenia

Powrót do listy ciekawych wydarzeń.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl