Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

Konferencja "Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych"

20 kwietnia 2015 w Kazimierzu Dolnym odbyła się międzynarodowa konferencja „Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych" zorganizowaną przez Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów pracy, partnerów społecznych, organizacji młodzieżowych a także inne instytucji zaangażowane w realizację gwarancji dla młodzieży. Konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń w obszarze Gwarancji dla Młodzieży w Polsce oraz w Europie. Zwrócono także uwagę na nowatorskie podejście do młodych obywateli gwarantujące im pakiet różnorodnych form pomocy.

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Gwarancji w oddziaływaniu na perspektywy rozwojowe Polski. Przyniosły one spadek bezrobocia osób poniżej 25. roku życia do poziomu poniżej średniej UE. W kolejnych wystąpieniach zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia Województwa Lubelskiego we wspieraniu osób młodych na rynku pracy, postęp realizacji Gwarancji dla młodzieży i działania prowadzone na rzecz osób młodych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". BGK reprezentowała Pani Patrycja Wolińska- Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich, która przedstawiła zasady udzielania preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności oraz stan wdrażania Programu.

Ciekawe wydarzenia

Powrót do listy ciekawych wydarzeń.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl