Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

Nowe limity pożyczek

Od 1 września 2016 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 80 381,60 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale br. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r.).

Ciekawe wydarzenia

Powrót do listy ciekawych wydarzeń.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl