Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Kontakt do pośredników Adresy placówek Kontakt do BGK

Od 1 czerwca 2020 r. nowe limity pożyczek

Od 1 czerwca 2020 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 106 629,40 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 31 988,82 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r.).

Ciekawe wydarzenia

Powrót do listy ciekawych wydarzeń.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl