Doradztwo i szkolenia

Dla kogo?

Doradztwo i szkolenia w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” dostępne są dla:

- osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

- osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

Warunki

Instytucje finansujące w ramach współpracy z uczelniami, a za ich pośrednictwem z m.in. akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, akademickimi biurami karier i centrami informacyjno-doradczymi zapewniają możliwość skorzystania zainteresowanym osobom z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych.

  • Dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej
  • Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem takich usług w zakresie przedsiębiorczości, obejmujących w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzanie opisu i kosztorysu przedsięwzięcia – pośrednik lub współpracująca z nim instytucja udzielą Ci potrzebnego wsparcia.
  • Dla osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej
  • Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez pośrednika lub współpracujące z nim instytucje z zakresu:

    1. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
    2. form opodatkowania działalności gospodarczej
    3. prowadzenia księgowości
Mobirise

Pożyczkobiorca może skorzystać z usług szkoleniowych i doradczych w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uzyskane przez pożyczkobiorcę doradztwo i szkolenia stanowią pomoc de minimis.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Liczba godzin szkoleń i doradztwa dostępna dla jednego pożyczkobiorcy będzie różna w zależności od pośrednika finansowego, który udzielił pożyczki na podjęcie działalności – ten sam pośrednik lub instytucja z nim współpracująca będzie świadczyć pożyczkobiorcy usługę doradztwa i szkoleń. Aktualny limit godzin przypadający na pożyczkobiorcę można uzyskać u danego pośrednika finansowego.

Nie, szkolenia i doradztwo są formą dodatkowego wsparcia, stanowią pomoc merytoryczną z zakresu najbardziej problematycznych kwestii i umożliwiają efektywne wykorzystanie otrzymanej pożyczki na podjęcie działalności a także jej rozliczenie.

Tak, pożyczkobiorca musi skorzystać ze szkoleń w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Z takiej usługi mogą skorzystać jedynie pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

Doradztwo i szkolenia mogą się odbywać w miejscu uzgodnionym z pośrednikiem finansowym lub podmiotem z nim współpracującym.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Chęć skorzystania z usług doradczych i szkoleniowych deklaruje się we wniosku o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej:

Polecamy również zapoznać się z Regulaminem:

W celu skorzystania z usług doradztwa i szkoleń skontaktuj się z pośrednikiem finansowym, u którego ubiegasz się o pożyczkę lub który udzielił Ci już pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych.

Adres

Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa 

801 598 888

+48 22 627 03 78