Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

FAQ

Z ilu godzin doradztwa i szkoleń może skorzystać pożyczkobiorca pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

Liczba godzin szkoleń i doradztwa dostępna dla jednego pożyczkobiorcy będzie różna w zależności od pośrednika finansowego, który udzielił pożyczki na podjęcie działalności – ten sam pośrednik lub instytucja z nim współpracująca będzie świadczyć pożyczkobiorcy usługę doradztwa i szkoleń. Aktualny limit godzin przypadający na pożyczkobiorcę można uzyskać u danego pośrednika finansowego.

Czy szkolenia i doradztwo są obowiązkowe dla pożyczkobiorców?

Nie, szkolenia i doradztwo są formą dodatkowego wsparcia, stanowią pomoc merytoryczną z zakresu najbardziej problematycznych kwestii i umożliwiają efektywne wykorzystanie otrzymanej pożyczki na podjęcie działalności a także jej rozliczenie.

Czy jest termin, w którym trzeba skorzystać ze szkoleń i doradztwa?

Tak, pożyczkobiorca musi skorzystać ze szkoleń w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Czy pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na utworzenie miejsca pracy mogą skorzystać ze szkoleń i doradztwa?

Z takiej usługi mogą skorzystać jedynie pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

Gdzie będą się odbywać szkolenia i doradztwo?

Doradztwo i szkolenia mogą się odbywać w miejscu uzgodnionym z pośrednikiem finansowym lub podmiotem z nim współpracującym.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl