Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

Warunki

Pośrednicy finansowi w ramach współpracy z uczelniami, a za ich pośrednictwem z m.in. akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, akademickimi biurami karier i centrami informacyjno-doradczymi zapewniają możliwość skorzystania zainteresowanym osobom z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych.

Dla osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem takich usług w zakresie przedsiębiorczości, obejmujących w szczególności zagadnienia dotyczące sporządzanie opisu i kosztorysu przedsięwzięcia – pośrednik lub współpracująca z nim instytucja udzielą Ci potrzebnego wsparcia.

Dla osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez pośrednika lub współpracujące z nim instytucje z zakresu:

  1. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. form opodatkowania działalności gospodarczej,
  3. prowadzenia księgowości.

 

Pożyczkobiorca może skorzystać z usług szkoleniowych i doradczych w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Uzyskane przez pożyczkobiorcę doradztwo i szkolenia stanowią pomoc de minimis.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl