Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

Informacje o Programie

Pilotaż

Od grudnia 2013 r. Program realizowany jest w formie pilotażu na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach środków przekazanych przez MPiPS – 20,5 mln zł – absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ogólnokrajowy zasięg

W listopadzie 2014 r. uruchomiony został II etapu Programu, który obejmuje obszar całego kraju. Początkowo grupa docelowa Programu została poszerzona o osoby bezrobotne. Z czasem rozszerzono grupę docelową również o opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy uzyskali możliwość ubiegania się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. O taką pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale także podmioty takie jak, np.: niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl