Ja już jestem
swoim szefem

Program Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
wspierający rozwój przedsiębiorczości.

dowiedz się więcej
Informacje o Programie Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej Pożyczka na utworzenie miejsca pracy Doradztwo oraz szkolenia
Mapa pośredników Kontakt do pośredników Kontakt do BGK

Dokumenty do pobrania

Pożyczka krok po kroku

  1. składasz wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami,
    jeśli uzyskasz pozytywną decyzję pośrednika:
  2. podpisujesz aneks (dla osób, które uzyskały wcześniej pożyczkę na podjęcie działalności) lub umowę (dla pozostałych przedsiębiorców)
  3. otrzymujesz środki z pożyczki i tworzysz stanowisko pracy
  4. następnie dopełniasz formalności w celu zatrudnienia bezrobotnego zrejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) o ile decydujesz się na zatrudnienie osoby skierowanej przez PUP
  5. zatrudniasz nowego pracownika do swojej firmy! Jeśli skorzystałeś z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i zatrudniłeś bezrobotnego skierowanego przez PUP – możesz ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o ile utrzymałeś to miejsce pracy przez okres co najmniej roku.

Rozliczenie pożyczki następuje po dokonaniu wszystkich zakupów, na podstawie np. faktur.

Poglądowa dokumentacja*

* Komplet dokumentów dostępny jest na stronach internetowych pośredników finansowych.

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
2014-2015 © Bank Gospodarstwa Krajowego
Wykonanie serwisu linte.pl